ZZP FlexZorg

voor uw zorg

 

Hoe het pgb werkt

Het persoonsgebonden budget (pgb) uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een bedrag waarmee cliënten zelf een zorgverlener, verzorgende of begeleider kunnen betalen.

Pgb uit AWBZ aanvragen

Iemand die zorg uit de AWBZ wil ontvangen, heeft hiervoor een indicatie nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat of iemand zorg nodig heeft, wat voor zorg en hoeveel. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) behandelt het grootste deel van de aanvragen voor AWBZ-indicaties. Kinderen onder de 18 jaar met een psychiatrische aandoening krijgen de indicatie van het Bureau Jeugdzorg (BJZ).

Onder AWBZ-zorg vallen verschillende soorten zorg, die cliënten thuis en/of in een instelling kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Voor ‘behandeling’ is nooit een pgb mogelijk.

Pgb of zorg in natura

Bij een pgb stelt het zorgkantoor op basis van de indicatie vast welk bedrag iemand krijgt voor zorg. De cliënt kan met dit geld vervolgens zelf zorg regelen en betalen. De cliënt kan ook kiezen voor zorg in natura. Zorg in natura is zorg die een (thuis)zorginstelling rechtstreeks levert.

Aanspraak op pgb in 2013

In 2013 komen mensen in aanmerking voor een pgb als ze een indicatie hebben voor verblijf, verpleging en/of verzorging. Of als ze een indicatie hebben van ten minste 10 uur begeleiding per week. Verder moet de indicatie in principe minimaal 1 jaar geldig zijn. Bij een indicatie korter dan 1 jaar moet uit het indicatiebesluit blijken dat de zorgvraag langer is dan 1 jaar. Ook moet de cliënt hebben onderzocht of er geen geschikte zorg in natura beschikbaar is.

Eigen bijdrage persoonsgebonden budget

Mensen die een pgb ontvangen, moeten een eigen bijdrage betalen. Deze hangt af van hun inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt vooraf afgetrokken van het bedrag waarop iemand recht heeft. Het is de bedoeling dat cliënten de eigen bijdrage gebruiken om zorg in te kopen.

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) biedt een \"\\"externe\"rekenhulp eigen bijdrage pgb-AWBZ 2013.

Administratie en verantwoording pgb

Het pgb kan geschikt zijn voor mensen die zelf afspraken willen maken met zorgverleners en geen problemen hebben om administratie bij te houden. Mensen met een pgb moeten wel veel zelf regelen. Ze moeten bepalen wie de zorg verleent, wanneer en hoe. Dat betekent zelf personeel werven en zorgovereenkomsten afsluiten, zorgverlener(s) uitbetalen, administratie bijhouden en de besteding van het geld verantwoorden aan het zorgkantoor.