ZZP FlexZorg

voor uw zorg

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Begeleiding
 • Hulp bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB)
 • Duidelijke rekeningen¬†voor het zorgkantoor ter verantwoording van uw PGB-uitgaven

Vormen van zorg

 • Ouderen die niet meer (geheel) zelfstandig kunnen wonen
 • Chronisch zieke mensen
 • Mensen in de terminale levensfase/palliatieve zorg
 • Specialistische zorg
 • Ouderen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie
 • Aanvullende zorg voor of na ziekenhuisopname
 • Zorg in afwachting van een opname in een verpleeghui