ZZP FlexZorg

voor uw zorg

Wanneer we door u worden benaderd zullen we in een kennismakingsgesprek, bij u thuis, de zorgvraag samen met u zo helder mogelijk weergeven.

Als u en ZZP FlexZorg met elkaar verder willen wordt er een overeenkomst gesloten tussen u en de zorgverlener(s). In die overeenkomst zijn onder andere opgenomen de aard van de werkzaamheden en de tijden waarop deze worden verricht.

Degene waarmee u heeft kennisgemaakt verleent vervolgens met een door haar samen te stellen team de zorg en is contactpersoon.

Uiteraard werken wij met een zorgplan en een zo klein mogelijk team.